top of page

NAMENITE DEL DOHODNINE ORKESTRU

Kulturno društvo Pihalni orkester Krško ima status v javnem interesu na področju kulture.

S statusom smo postali upravičenec do donacije iz dela dohodnine , ki ga lahko vsak posameznik razdeli med upravičence kot smo mi (v skladu z 142. členom Zakona o dohodnini – Zdoh-2; Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7). Tako nam in ostalim upravičencem pomagate z donacijo, ne da bi samemu društvu ali drugi organizaciji nakazali denar.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

 

Kako nameniti del dohodnine za donacije?

To lahko storite preko obrazca, ki ga najdete v prilogi oz. na spletni strani: http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177b.pdf ter pošljete na pristojni davčni urad, izpostavo ali direktno preko portala http://edavki.durs.si.

 

Kaj vpisati v obrazec, če želite nameniti del svoje dohodnine našemu društvu?

Ime oziroma naziv upravičenca: Kulturno društvo Pihalni orkester Krško
Davčna številka upravičenca: 49424734

Odstotek (%): vpišite višino odstotka (največ 0,5 %), ki ga boste namenili našemu društvu.

 

HVALA!

bottom of page